Nadační Fond Proti Dluhové Pasti

Odstraňujeme důsledky dopadající na osoby, které jsou v ohrožení bytové situace způsobené exekucemi jejich nemovitostí sloužících k bydlení.

Rychlá odborná pomoc

Většině případů se dá jednoduše zabránit včasnou pomocí státu, kterou se pomocí našeho NFPDP snažíme v maximální míře zajistit pomocí dobrovolníků.

Vynikající právní servis

NFPDP se snaží pomoci lidem v exekučním řízení a přednostně pomoci těm, kteří jsou v ohrožení právě zmíněnou izolací od společnosti po ztrátě bydlení.

Jsme v médiích

Zakladatel fondu se za léta praxe v řešení této problematiky obklopil spolupracujícími odborníky z řad právníků, bankovních i soukromých společností.

O nás

Lidé, kteří vlastní nějakou nemovitost a je proti nim vedena exekuce se stávají obětí spekulantů, kteří se k nemovitosti snaží dostat za nízkou cenu. Trh s pohledávkami je naprosto nepřehledný, stát v rámci něj neprovádí žádnou regulační ani dozorovou činnost a ročně pak končí na ulici stovky lidí bez jakékoli šance na důstojný život.

Stát zde zcela selhává i v případech, kdy jsou po exekuční dražbě lidé vystěhováni na ulici, ponecháni zcela bez prostředků, což s sebou přináší celý řetězec dalších nepříznivých důsledků. Ztráta bydlení je velmi brutálním zásahem do osobní integrity každého člověka a bez tohoto zázemí je velmi obtížné udržet jakékoli další sociální vazby. Ztrátou bydlení je tak především ohroženo zaměstnání postiženého, který k jeho řádnému výkonu jistě potřebuje mít se kde umýt, převléknou a kde se vyspat. Takto spuštěnou lavinu pak je velmi těžké zastavit.

Konzultace

800-100-900

Kdo jsme

Prvotní podnět ke vzniku NFPDP vznikl po mnohaletých zkušenostech jeho zakladatele Jana Sedláčka, který v minulosti na vlastní kůži zažil tvrdost opatření, kterými se věřitelé domáhají svých pohledávek, často bez ohledu na skutečnost, že se může nalézt jiné řešení.

Zakladatel fondu se za léta praxe v řešení této problematiky obklopil spolupracujícími odborníky především z řad právníků, bankovních i soukromých společností a institucí a rovněž dobrovolníků s jejichž pomocí se snaží najít vhodné řešení tam, kde jsou důsledky pro povinného nejtvrdší.

Náš cíl

Naším primárním cílem pak je zajistit na legislativní úrovni opatření, která takové důsledky zmírňují. Především by měla být zavedena ohlašovací povinnost exekutorů v případech, kdy je zřejmé, že povinnému hrozí ztráta bydlení. Stát o takových případech nevede žádnou evidenci a rovněž nijak nepřezkoumává, zda není možné situaci řešit méně drastickým způsobem. Každý z nás jistě potkal na ulici bezdomovce. Nejde však v drtivé většině o případy, kdy si takový život vybral sám. Zpravidla jeho aktuální životní situace způsobily právě exekuce a žádná pomoc od společnosti. V důsledku ztráty bydlení pak mnohdy tentýž člověk logicky ztratí práci. Bez bydlení a práce jde ruku v ruce ztráta sebeúcty, stress, trauma a naprostá izolace od společnosti.

Jak pracujeme

Náš obvyklý proces

Kontakt s postiženým klientem. Klient nás osloví se svým problémem na základě doporučení, četl nás nebo dostal od nás informaci o probíhající exekuci.
Schůzka s postiženým klientem. Probíhá v našich prostorech nebo v jeho domově podle možností, získání informací o situaci, kterou chce řešit.
Analýza a získání podkladů. Získají se od klienta a dostupných zdrojů, osloví se věřiteli, zjistí výše závazků a jejich právní stav. Poskytneme základní informace ke zvýšení finanční gramotnosti klienta.
Příprava řešení pro klienta. Je vždy individuální dle konkrétních okolností, např. refinancování, insolvence, úhrada dlužných částek, komunikace s věřiteli apod.
Spolupráce s klientem. Prevence dalších případů do budoucna.

1. Kontakt

Postižený klient nás osloví

2. Schůzka

S postiženým klientem se potkáme

3. Analýza

Získání podkladů od klienta

4. Příprava řešení

Vždy individuální dle konkrétních okolností

5. Spolupráce

Prevence dalších případů do budoucna

Mapa exekucí

Česká republika 2017

Počet osob v exekuci – 863 tis.

Počet osob se 3 a více exekucemi – 493 tis.

Podíl osob v exekuci – 9,7%

Celkový počet exekucí – 4,67 mil.

Vymáhaná jistina – 239 mld. Kč

Financování

V rámci činnosti NFPDP máme za cíl v nejkritičtějších případech tam, kde to okolnosti a osoba povinného umožňuje vyřešit situaci okamžitě pomocí vyplacení dlužných částek za povinného a zastavení exekucí, které směřují proti jeho obydlí. Řešení pro tyto případy pochopitelně není nárokové a vyžaduje pečlivé posouzení všech okolností případu. Největší pomoc potřebují zejména lidé v důchodovém věku, matky samoživitelky, lidé s nízkými příjmy a nebo prostě všichni ti, kteří se dostali do neřešitelné finanční situace.

Napsali o nás

Dejte nám vědet

KANCELÁŘ

Kaizlovy sady 434/13
180 00 Praha 8 Karlín

TELEFON

800 100 900 (Zdarma)

Nečekejte a volejte ještě dnes!

Odeslat

Sídlíme zde

Pon-Pá 8:30 – 17:00