Přímá finanční pomoc:

v odůvodněných případech jsme schopni poskytnout přímou finanční pomoc. Je však nutné osobní setkání pro posouzení Vašeho případu. ( určeno pro : rodiče samoživitele, starobní a invalidní důchodce, osoby s těžkým zdravotním postižením)

Získání prostředků analýzou Vaší situace

druhotná platební neschopnost, nebo Vám prostě jen někdo nezaplatil za práci či zboží, podepsali jste nerozvážně nějaký ručitelský závazek, a nebo Vás někdo zkrátil na právech – pojistka, soudní rozhodnutí, výživné atd,. Velmi často se setkáváme s případy, kdy dlužníkem se stane jednoduše ten komu někdo dluží nebo mu způsobil škodu a úhrada takových prostředků by situaci zcela vyřešila. Jsme schopni tyto případy analyzovat a pomoci s jejich řešením. Je však nutné osobní setkání pro posouzení Vašeho případu.

Veřejná sbírka

v odůvodněných případech jsem schopni zřídit veřejnou sbírku k získání finančních prostředků. Je však nutné osobní setkání pro posouzení Vašeho případu.( určeno pro : rodiče samoživitele, starobní a invalidní důchodce, osoby s těžkým zdravotním postižením)

Na osobní schůzku doporučujeme si připravit co nejvíce podkladů, které máte k dispozici.